onsdag 29. desember 2010

Ingen skam å snu i tide...

Bystyret gjorde det nylig klart at det ikke så seg i stand til å støtte Risør Fotofestival med kr 25 000. Konklusjonen fra festivalens side ble da at de ikke kunne gjennomføre festival i 2011. Det synes jeg er trist og uverdig for Risør, som skal fremstå som kunst og kulturby, og fremfor alt en fargerik festivalkommune. Det alle bør være opptatt av nå er å holde festivalen i Risør og opprettholde tilliten hos kunstnerisk råd og deres viktigste samarbeidspartnere. Det er andre byer som ønsker seg en fotofestival, og som er mer enn klare til å overta konseptet. Det kan vi ikke leve med dersom Risør i fortsettelsen skal fremstå som et sted hvor frivillighet, kreativitet og pågangsmot premieres. Så nå må politikerne snu.

Jeg og mange med meg, synes Risør Fotofestival fortjener en slik støtte. Vi snakker om en relativt liten sum penger som kan få stor verdi for Risør. Festivalen kan fremvise et nøkternt budsjett med fokus på at Risørs handel- og næringsliv skal få glede av festivalen. Derfor anbefaler jeg på det sterkeste at beslutningstakerne om å ta ansvar og gå inn i en dialog med festivalledelsen for å finne en løsning som kan ende opp i at Risør Fotofestival blir gjennomført i 2011. Noe annet ville være tragisk for kultursatsingen i Risør.