tirsdag 10. august 2010

Sommer, festivaler og frivillighet.

Nok en sommer er forbi og høsten står for dør. Jeg er tilbake i leiligheten min i Oslo, og sitter og tenker tilbake på sommeren som var. Ferien flyr jo så fort forbi, men hva er det som best huskes? Jo, det er festivalene våre. Sommer i Risør er for mange synonymt med festivaler. Mange festivaler. For både fastboende og turister, er dette ofte gylne høydepunkter i sommerferien. Om det gjelder musikk, kunstverk eller trebåter er stemningen, atmosfæren, og folkelivet som omgir festivalene gull verdt for Risørs befolkning.

Dette året har jeg vært så heldig å få bidra litt i forbindelse med Risør Trebåtfestival. Kun et lite bidrag riktignok, men alle små bidrag i vår flotte festivaljungel er viktige. På den måten har jeg fått et lite innblikk i den formidable innsatsen som kreves for å få et slikt arrangement opp å stå. For på lik linje med foreningslivet i Risør, er også festivalene avhengig av mange bidragsytere. Og la meg aller først bare få ta av meg hatten for Risør Trebåtfestival og dens engasjerte stab. Sjelden eller aldri har jeg opplevd en mer smittende entusiasme, grenseløs imøtekommenhet og positivitet. Måten ildsjelene Jon og Tove, i spissen for et engasjert styre og rundt 200 frivillige, jobber på, betyr mer for Risørs fremtidige eksistens enn det folk flest aner. Og årets festival ble vel flottere enn noen sinne. Sjeldent har vel Risør fremstått mer vakker og eventyrlig enn disse fire solfylte dagene i begynnelsen av august.

Den form for dugnadsvilje og frivillighet som vises på alle Risørs festivaler må pleies. Det er nemlig fort gjort å glemme alle de tusenvis av timer som blir lagt ned i frivillig arbeid. Uten denne innsatsen vil jeg påstå at Risør ville vært mye fattigere. Tallknusere kan riktignok gi oss en liten pekepinn om frivillighet omregnet i rene penger. Men det er neppe mulig å regne på frivillighetens fulle betydning i tall og tabeller. Selvsagt kan man måle antall timer eller dagsverk, men den frivillige innsatsen ved festivaler, teateroppsetninger eller håndballklubber bringer inn kvaliteter, verdier og holdninger som ingen kuleramme i hele verden er i nærheten av å tallfeste.

I Risør arrangeres det mange festivaler hver eneste sommer. Det er med andre ord mange arenaer som skal driftes basert på frivillighet, i tillegg til raushet fra næringslivet. Det med at næringslivet stiller opp er også en forutsetning for at vi skal kunne fortsette med festivalene våre. Og her har vi i Risør vært flinke i mange år, og innsatsen vil forhåpentligvis bare fortsette. Jeg håper og tror at både lokalbefolkning, næringsliv og kommune, forstår at festivalene er en av de viktigste (kanskje den aller viktigste) merkevare- og omdømmebyggerne vi har.

Men nå kan festivalene ta seg en velfortjent pause frem til neste sommer. I mellomtiden er det viktig for oss som er fastboende i denne lille vakre byen, å huske på de verdiene som festivalene tilfører kommunen. Både i form av kapital, men ikke minst i form av merkevarebygging. Og uten frivillig innsats fra hundrevis av mennesker, og de mange positive støttespillere fra næringslivet, ville rett og slett festivalene i Risør ha stoppet helt opp.

Det å fortsette dette arbeidet mener jeg er løsningen på mange av Risørs oppgaver for å fremstå som en levende, spennende og imøtekommende destinasjon. Både for turister og mulige tilflyttere.

Tusen hjertelig takk til alle dere som har bidratt slik at Risør fortsatt kan sole seg i glansen av de mange spennende festivalene. For å avslutte med et passende sitat fra Winston Churchill. ”Sjeldent har så mange, hatt så få å takke, for så mye…”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar