mandag 13. september 2010

…hvilke assosiasjoner vil vi at folk flest skal ha?

Hundrevis av eksperter innen ”PR/omdømme – bransjen” har hundrevis av ulike svar på hvordan man bygger et godt renommé. Kommuner over hele Norge bruker masse ressurser og midler på kreative prosesser og prosjekter som skal finne det som skiller dem fra andre. Målet er å synliggjøre sin egen identitet, sine egne verdier og få frem kommunens særegenhet.

Den siste tidens debatt om merkevare- og omdømmebygging, både i AAB, på Facebook og i ulike blogger, viser vel at de fleste politikere satser på dette frem mot valget. Det skal holdes seminarer, utvikles strategier og lages planer - alle med målsetning om at Risør skal bli en attraktiv kommune å bo i og besøke.

Fokuset på å være attraktiv, og tiltrekke seg flere innflyttere, er større enn noen gang. Men hvordan bygger vi en sterk merkevare av Risør, og hva må vi satse på for å skape et bedre omdømme og renommé? Spørsmålene knyttet til dette er mange.

Men jeg føler at denne (viktige) debatten har startet i feil ende. For før vi starter debatten om hvordan vi kommuniserer Risørs omdømme med omverden må vi ta stilling til HVA vi skal kommunisere. Skal vi fremstå som kunst og kulturbyen, skal vi fremstå som den hvite by ved Skagerrak eller skal vi satse på å bli turistbyen Risør? Eller kanskje vi skal stå frem som festivalbyen Risør? Jeg har definitivt ikke svaret på dette, men dette må Risørs politikere (og befolkning?) bli enige om. Vi kan ikke jobbe frem et styrket omdømme som sveiper over alle områder!

For hva vil vi folk skal tenke på når de hører om Risør? Glem i første omgang hvordan vi skal markedsføre kommunen. La oss først bli enige om HVA vi skal markedsføre. Dersom Risør skal styrke omdømmet må vi bygge opp vår egen merkevare, med våre egne løfter, våre egenskaper basert på våre verdier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar