lørdag 30. oktober 2010

Risør + Gjerstad = Sant?

Mye kan tyde på at små kommuner i fremtiden vil slite med å gi et tilstrekkelig tilbud innen de fleste områder, det være seg skole, helse, teknisk eller kultur. Den siste tiden har debatten om kommunesammenslåing blusset opp på nasjonalt plan. Kanskje tiden er inne for at også Risør og Gjerstad kan se nærmere på en sammenslåing. Spesielt med tanke på debatten rundt ny politistasjon. For jeg er rimelig sikker på at den eneste måten en ny politistasjon kan se dagens lys her i øst, er om Risør og Gjerstad klarer å samarbeide. Ingen av kommunene virker å være begeistret over at stasjonen kan ende opp i Tvedestrand. Og kanskje dette samarbeidet kunne være starten på noe mer? Kanskje bør Risør se at en ny politistasjon hører hjemme på Brokelandsheia, og støtte dette arbeidet? På lik linje som vi forventer at Gjerstad støtter opp om Risørs kamp om et nytt rehabsenter? Ingen sammenligning for øvrig, men samarbeid handler faktisk om å gi og ta.

Dersom vi klarer å samle oss om disse tankene er veien kort til å drøfte et enda tettere samarbeid. For om småkommuner som Risør og Gjerstad skal klare å lokke til seg innbyggere og arbeidskraft må vi tørre å tenke litt større. Men begrepet kommunesammenslåing får dessverre mange innbitte patrioter til å brette opp armene, fyre opp fakkelen og si klart i fra at de vil beholde demokratiet i sin umiddelbare nærhet. Men jeg håper likevel at kommunesammenslåing er en idè som har modnet hos folk flest. Det er en utfordring å få en god organisasjon og en god kvalitet på tjenestene og da trenger vi større enheter. Derfor bør Risør og Gjerstad nå ta en seriøs debatt rundt sammenslåing. Neste år er det lokalvalg. Kan vi bruke tiden frem til valget med å drøfte dette?

I dag er det dessuten så mange interkommunale og regionale samarbeid, at det kan oppleves som en trussel mot lokaldemokratiet. Spør du meg så gir uansett dagens kommuner lite demokrati, siden de folkevalgte ikke har tilstrekkelig handlingsrom som følge av en noe anstrengt kommuneøkonomi. Derfor bør en eventuell ny debatt om kommunesammenslåing mellom Risør og Gjerstad også være på et annet nivå enn kun fra ordfører og rådmannshold. Kommunene bør invitere innbyggerne til å lage en borgerdebatt. Flytt makta nedover, og la folket få tale!

At en kommunesammenslåing vil tvinge seg frem i løpet av de neste årene virker veldig trolig. Hvorfor da ikke være dette tvangsekteskapet i forkjøpet, og innlede en kommunal forlovelse? For slik jeg ser det er det vanskelig å finne to kommuner som passer bedre sammen enn Risør og Gjerstad. Her får vi både by og land, landbruk og fiske, bysenter og handelssenter. I tillegg er halvparten av kommunenes innbyggere i nær eller fjern slekt. Ja, det meste virker å være tilpasset hverandre. Dessuten har kommunene lang fartstid i å være gode naboer og samarbeidspartnere. Til og med fotballklubbene har nylig funnet sammen.

Kan vi legge historie, patriotisme, lojalitet og tilhørighet til side en liten stund, og starte med å se på muligheten for en fremtid som kanskje kan være positiv for både Risør og Gjerstad – sammen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar